เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani
ร่วมกับโรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 21 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 13 ยูนิต (คิดเป็น 4,550 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย ณ ห้องทับทิม 2 โรงแรม
ไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี