เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายพันธ์เทพ  เสาโกศล
ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น จำนวน  500  ลิตร