เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฏา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย
บ้านของนายสมบูรณ์  จำปาจูม ในพื้นที่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พัดลม 1 เครื่อง เครื่องอุปโภค-บริโภคและผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น