เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563” ณ ตำบลชุมพล  อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางพร้อม รักจันทร์  อายุ  84 ปี บ้านเลขที่ 100  หมู่ที่ 14  ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
2.นางจวน   หนูขาว  อายุ  85 ปี      บ้านเลขที่ 11  หมู่ที่ 2  ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
3.นางกลีบ   สัมแดง  อายุ  92 ปี      บ้านเลขที่ 232  หมู่ที่ 3  ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง  
4.นางหวน   วุ่นแก้ว  อายุ  91 ปี      บ้านเลขที่ 36/2  หมู่ที่ 9  ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง    
พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแก่ผู้สูงวัยเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป