เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  25 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โครงการ “Plus 1
เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” Plus One Blood Donation,More Blood More Lives ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์
อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน  53 ยูนิต พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแก่ผู้เข้าร่วม
ในโครงการเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย