เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดบ้านสายนาดง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน จำนวน 100 ฝืน