เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวน 1,500 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ จำนวน 14,000 มล.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับแจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์
และประชาชนพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ หน่วยงานราชการ วัด โรงพยาบาลพัฒนานิคม และสถานที่ชุมชน