เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำหน้ากากอนามัยมอบให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิตและประชาชน ณ โรงเรียนบางขันวิทยา อำเภอบางขัน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 200 ชื้น