เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่า ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหน้ากากอนามัยให้นายอำเภอเอราวัณ จำนวน 300 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ หอประชุมอำเภอเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย