เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในโครงการ “จิตอาสา
บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย และแจก
หน้ากากอนามัย ให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการรับบริจาตโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 54 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 7 ราย

Tags: เลย