เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี /รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ชิ้น และมีจิตอาสารับผ้าไปตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย จำนวน  500 ชิ้น
เพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไป