เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย จำนวน 21 ราย ณ บ้านโพธิ์ศิลา ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในเบื้องต้น
และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับผู้ประสบวาตภัยและประชาชนผู้มาร่วมงาน จำนวน  ฝืน โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี