เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 หอประชุมอำเภอบ้านสร้าง อ.บ้านสร้างนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ 
การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 124 ราย ได้โลหิตจำนวน 103 ราย/ยูนิต คิดเป็น 46,350 ซีซี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชน
ชาวอำเภอบ้านสร้าง เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้