เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มีนาคม 2563 ณ ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ เสาร์โกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกบรรเทาทุกข์และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1-24
(ยกเว้นหมู่ที่ 12) รวม 23 หมู่บ้าน ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 492 ครัวเรือน