เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ในโครงการ
” จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย
จุดบริการเจลล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการรับบริจาตโลหิต
เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 70 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 3 ราย

Tags: เลย