เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอท่าชนะ และสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 70 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 62 ยูนิต (คิดเป็น 21,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
และมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย