เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา และสาธารณสุขอำเภอเคียนซา ร่วมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า
จำนวน 60 ชิ้น ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)