เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก่นชัยศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 57 ราย ได้โลหิต จำนวน 23,850 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 12 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 18 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 19 ราย