เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้พิการไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตและด้อยโอกาสทางสังคม  ได้แก่ครอบครัว นางสาวจำปี  กังแฮ  ซึ่งสามี
เป็นผู้พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69 ม.10 ตำบลโคกทราย  อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบถุงอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเบื้องต้น และติดตามข้อมูลเพื่อช่วยเหลือต่อไป