เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ประจำปี 2563 ”  ณ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นางเที่ยง   ฉิมสุด  อายุ  88 ปี       บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง      
2.นางคลาย  ชุมปาน  อายุ  89 ปี     บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5  ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
3. นางคลิ้ง  บัวนุ้ย  อายุ  88 ปี       บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 5 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง        
4.นางชุม  มาเอียด  อายุ  96 ปี        บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
5.นางเหี้ยง  สอนจอน  อายุ  90 ปี   บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 10 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป