เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ร่วมในกิจกรรมโครงการวันไตโลก ประจำปี 2563 ภายใต้คำขวัญ “คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรค” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบเงินทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต จำนวน 20 ราย รายละ 5,000 บาท
พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งนี้ นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันไตโลก แพทย์หญิงเกศทิพย์  บัวแก้ว พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง