เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด
ประจำปี 2563” ณ ตำบลร่มเมือง  อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางชุม  รักพวก  อายุ 88 ปี   บ้านเลขที่ 93 ม. 1 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง      
2.นางกลั่น  หนูชู  อายุ 90 ปี  บ้านเลขที่ 54 ม. 1 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง    
3.นางแย้ม  ขวัญทอง  อายุ 94 ปี   บ้านเลขที่ 19 ม. 2 ต.ร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง    
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัยต่อไป