เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงิน จำนวน 5,000 บาท มอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางทองใบ จันทสุวรรณ์ เลขที่ 29 หมู่ 5 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี
2.นางไหม่หร่อ จิตรนารี เลขที่ 109/1 หมู่ 2 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช
3.นายนัด เอียดแก้ว เลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด