เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 2,000 บาท จำนวน
6 ราย ดังนี้
1.นางสาวปุญยนุช ทองสีนุ่น
2.นางสาวสุดารัตน์ ขาวผ่อง
3.นางสาวกมลพรรณ รักษาสัตย์
4.เด็กชายภทัญญ คงแคล้ว
5.นางสาวจิราพัชร เดชารัตน์
6.นางวัลภา นาคแก้ว