เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่อนพิบูลย์
นำหน้ากากอนามัยมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอร่อนพิบูลย์ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 ชิ้น