เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVid-19 ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช