เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมอำเภอชานุมาน
ยอดผู้บริจาค 198 ราย  บริจาคดวงตา 8 ราย บริจาคอวัยวะ 9 ราย  ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้แจกหน้ากากอนามัย
ให้กับผู้บริจาคโลหิต