เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาพิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี
นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้แจกหน้ากาก
อนามัยให้กับผู้บริจาคโลหิต