เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนางนงลักษณ์   รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” Plus One Blood Donation,More Blood More Lives   ณ  ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง   อำเภอเมืองพัทลุง   จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต  จำนวน  116  ยูนิต  ได้รับบริจาคดวงตา จำนวน  8  ราย และได้รับบริจาคอวัยวะ  
จำนวน  6 ราย