เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 .นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19  ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง