เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  รักษ์พันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ป่วยพิการขาขวาขาด เหนือเข่า ข้อ สะโพกข้างซ้ายเสื่อมได้แก่ นางยินดี  บัวบาน  อายุ 52  ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 535 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุง โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยต่อไป