เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวอรอุมา​ ต้อยแก้ว​ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ นายสุชาติ​ รักหนก​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเยี่ยม
นายนิธินันท์ รุ่งสุวรรณ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 9 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนิธินันท์ฯ เป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากได้ประสบอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์ ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา โดยบิดาเป็นหัวหน้าครอบครัว และรายได้หลักของครอบครัวรับจากบิดาแต่เพียงผู้เดียว ทำให้มี
รายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 แพค และได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น รวมถึงได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 15 ชิ้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
โดยต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)