เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 66 ราย
ได้รับโลหิต จำนวน 63 ยูนิต (คิดเป็น 22,050 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 3 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี