เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ถวายหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 200 ชิ้น แด่พระภิกษุสงฆ์ ในการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะจังหวัด
รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดเลย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19) ณ วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรการป้อง
โรค covid-19 แด่พระภิกษุสงฆ์