เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวินัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลาและนางอโณทัย ชูยก นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา
นำหน้ากากอนามัยมอบแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ณ รพ.สต.บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 50 ชิ้น