เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางจารึก ปานิตย์เศรษฐ์กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำหน้ากากอนามัยมอบแก่เจ้าหน้าที่และพยาบาล ณ ห้อง ICU โรงพยาบาลมหาราชนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๐ ชิ้น