1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางเตือนใจ ชีช้าง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหน้ากากอนามัย
แก่เจ้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕๐ ชิ้น