เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

18 มีนาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหน้ากากอนามัยให้นายอำเภอวังสะพุง จำนวน 500 ชิ้น เพื่อนำไป
แจกจ่ายแก่ผู้ค้าล็อตเตอรี่ ณ ตลาดจำหน่ายสลากล็อตเตอรี่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย