เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ อำเภอท่าฉาง
เพื่อมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 50 ชิ้นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ และประชาชนในพื้นที่โดยมี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ปลัดอาวุโส ประมงอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนรับมอบฯ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยต้องหมั่น
ซักทำความสะอาดอยู่เสมอซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดีเพราะหน้ากากอนามัยนี้ เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)