เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการ​  ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ เร่งจัดทำ
หน้ากากผ้ามัสลิน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ ประชาชน โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชนใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19)
และจัดทำหน้ากาก Fcce Shield เพื่อแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ป้องกันการกระเด็นของน้ำมูก น้ำลาย  ไอ จาม ไม่ให้กระเด็นถูกใบหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
   ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้นำหน้ากากผ้ามัสลิน และหน้ากาก Face Shield ไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
   1.) มอบหน้ากากผ้ามัสลินให้อำเภอเมืองศรีสะเกษ​ จำนวน​ 300​ ผืน
   2) เจ้าหน้าที่ประจำจุดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทาง มอบหน้ากากผ้ามัสลิน
จำนวน 200 ชิ้น หน้ากาก Face Shield จำนวน 50 ชิ้น โดยมี นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ เป็นผู้รับมอบแทน เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป
   3.)ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ มอบหน้ากากผ้า​มัสลินจำนวน 200 ชิ้น หน้ากาก Face Shield จำนวน 20 ชิ้น
   4.)โรงพยาบาลอำเภอวังหิน มอบหน้ากากผ้ามัสลินจำนวน 200 ชิ้น หน้ากาก Face Shield จำนวน 20 ชิ้น
   5.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง มอบหน้ากากผ้ามัสลินจำนวน 100 ชิ้น หน้ากาก Face Shield จำนวน 10 ชิ้น