เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-๑๙) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น เพื่อให้โรงพยาบาลปัตตานี แจกจ่ายแก่ผู้ป่วย,ญาติผู้ป่วย รวมถึงประชาชนชาวปัตตานี
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี