เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ที่อยู่อาศัย รายนางสาววิเชียร  อยู่ปาน
อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 188 ม.6 ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (เสียหายทั้งหลัง) โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน  10,000  บาท