เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และกรรมการฯ เยี่ยมให้กำลังใจ มอบเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ ราย
นางสาวเตือนใจ เหล่าภักดี อยู่บ้านเลขที่ 339 หมู่ 9 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท
และสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบรรเทาทุกข์