เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันนี้ 10 มีนาคม 2563 นางวันดี วุ่นซิ่ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา  ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ
และคณะกรรมการฯ เยี่ยมพร้อมมอบเงินและสิ่งของให้ผู้ยากไร้ รายนางสาวเสาวลักษณ์  อาจมูลตรี ซึ่งคลอดบุตรแฝดหญิง 3 คน และ นางสาวยุภาพร  คุ้มหมู่ ซึ่งคลอดบุตร
ก่อนกำหนด 6 เดือน (เด็กไม่มีพนังหน้าท้อง) ณ ตึกแม่และเด็ก ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์และสิ่งของเครื่องใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น