เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 มีนาคม 2563  นางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ   โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ และทีมงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และจัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ  หอประชุมโรงเรียนโนนกอกวิทยา (อำเภอเกษตรสมบูรณ์)  มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 303 คน
ได้โลหิตจำนวน 198 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 8 คน และบริจาคอวัยวะ 8 คน โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี