เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

 วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม เด็กหญิงอามีนะ โดยหมะ อายุ 4 ปี คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งป่วยด้วยอาการพัฒนาการล่าช้า ณ บ้านเลขที่ 86/3 หมู่ที่ 6
ตำบลปูยุด อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม ในการนี้ ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมกระเช้าเยี่ยมอาการ และชุดเครื่อง
อุปโภคบริโภคจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบซักได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง
และสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้ ให้สาธารณะสุขเป็นผู้ดูแลจัดหาแบบอย่างให้ และให้คำแนะนำเรื่องการรับวัคซีนให้ครบตามกำหนด