เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม นายฮัมดี บากา อายุ 15 ปี คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งป่วยด้วยอาการปากแหว่งเพดานโหว่ ณ บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 2
ตำบลคลองมานิง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นางอามีเน๊าะ หมีดเส็น ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกิจกรรม ในการนี้ ภริยานายอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบถุงธารน้ำใจ พร้อมกระเช้าเยี่ยมอาการ และชุดเครื่องอุปโภค
บริโภคจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งขณะอาการทางร่างกายหายเป็นปกติแล้ว และได้ประสานให้กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ความช่วยเหลือ
ด้านการงานทำหลังจบการศึกษา ซึ่งคนไข้มีความชำนาญด้านการซ่อมรถ ซึ่งได้แนะนำให้ไปยื่นเอกสารใบสมัครงานร้านซ่อมรถในพื้นที่