เลือกหน้า

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ วงศ์วีรกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายสุบิน จันทะนง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด กางเกงยีนส์ จำนวน 4 ตัว ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน และเงินบรรเทาทุกข์เบื้องต้น จำนวน 4,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี