เลือกหน้า

วันที่ 7 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอไพศาลี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย ดังนี้1. เด็กชายวรวิทย์ วงศ์สุวรรณ์ อายุ 4 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์2. นายนราธร ผูกอารมณ์ อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์มอบเงินให้รายละ 1,500 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดผ้าห่มนวมรายละ 1 ชุด ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที รายละ 2 ลัง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รายละ 3 แพ็ค ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิต