เลือกหน้า

วันที่ 12 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ หอประชุมอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์